عید پاک در آپارتمان های مشترک

من معمولاً تعطیلات آخر هفته عید پاک را با دوستانم در یک جشنواره موسیقی میگذرانم. روز دوشنبه عید پاک با اولین قطار به خانه والدينم میروم. مادرم تخممرغ های آپز شده را رنگ آمیزی می کند و آنها را در یک سبد قشنگ قرارمی دهد. ما به يكدیگر لانه های کوچک (چیزی مثل لانه پرندگان) پر از شیرینی هدیهمی دهیم. برای عصرانه تخم مرغ، ژامبون خام، نان چاودار قوی و تره (گندنه) از باغ میخوریم. البته امسال همه چیز متفاوت است. من به سهم خود در خانه درتوبینگن میمانم. کنسرت ها و بازیدهای خانوادگی لغو شدند. من امروز خانواده ام را فقط در صفحه تلفن میبینم. هدایای عید پاک مان را از طریق پست ارسالکردیم. با هم اتاقی هایم دو نان شیرین پختیم که چشم گیر هستند. من امسال خودم با هم اتاقی هایم تخم مرغ ها را رنگ آمیزی کردیم. برای عید پاک من ژامبونخام، نان چاودار قوی و تره خريدم. لمس خانه از راه دور.

tun041101

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Kerstin Markl, 12.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment