آموزش الكترونيكى در زمان كرونا

آموزش الکترونیکی چیست؟ اصولاً، اصطلاح (یادگیری الکترونیکی) شامل کلیه اشکال یادگیری الکترونیکی است. به عنوان مثال، در طول بحران كرونا، دانشآموزان در آلمان و سایر کشورها کلاسهای آنلاین دارند و باید تکالیف خود را بر روی رایانه شخصی یا لپ تاپ انجام دهند. مزایا و مضرات یادگیری الکترونیکیچیست؟ در اینجا چند مثال آورده شده است. اولین مزیت بزرگ, انعطاف پذیری ممکن از نظر زمان و مکان است. این بدان معناست که آموزش الکترونیکی مستقلاز جدول زمانی و از یک مکان خاص مانند مدرسه است. مزیت دیگر این است که دانش آموزان می توانند وقتی تنها در یک اتاق هستند یا وقتی دیگران حاضر میشوند در آرامش کار کنند، بیشتر روی کارهای خانه تمرکز کنند. با این حال، یادگیری الکترونیکی نیز به ویژه در دوره استرس زا در حال حاضر دارای معایبیاست. قدم اول خود نظم و انضباط است. همه دانش آموزان نمی توانند این کار را انجام دهند. همچنین برای برقراری ارتباط ایمن و صحیح به مهارت فنی نیز نیازاست. بسیاری از دانشجویان همچنین از پیامدهای جسمی و روحی یادگیری الکترونیکی شکایت دارند. بعضی ها چشمان خسته دارند و بعضى درد گردن و گرفتگى شانه دارند. دیگران نمی توانند بخوبی بخوابند یا راحت از خواب بيدار شوند.

tun032409

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment