اوقات خلاقیت

موزیم شهر همه کودکان توبینگن را دعوت میکند تا خلاق باشند. شما می توانید با شعار “توبینگن در اوقات خاص” نقاشی کنید، کار دستی و یا عکس بگیرید، یا متن کوتاهی بنویسید.

هر ایده ای استقبال میشود. کودکان میتوانند بگویند که چگونه تعطیلات ویژه اوسترن را می گذرانند.شما چه کاری انجام میدهید وقتی بازی با دوستان، بازدید اقارب یا مسافرت های تان لغو شده است؟ کودکان با آثار خود می توانند آنچه را که در این وضعیت از دست داده اند و یا آنچه که به دست میاورند نشان دهند.این آثار را میتوانید تا روز یکشنبه 19 اپریل از طریق ایمیل به موزیم شهر ارسال کنید. لطفاً نام، سن و آدرس خود را ذکر کنید. سپس موزیم شهر آثار برگزیده شده را در اینترنت و رسانه های اجتماعی به نمایش می گذارد

stadtmuseum@tuebingen.de.

www.tuebingen.de/stadtmuseum

tun040707

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Ute Kaiser, 06.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment