مشاوره و کمک از طریق تلفن

جستجو بخاطر کمک برای خرید؟  جستجو برای کسی که در مورد ترس های کرونا صحبت کند؟ جستجو برای حمایت ذهنی از تنهایی؟ راجع به تمام این موارد کمک و مشاوره تلفنی توبینگن آگاهی دارد. از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 12 و 1 تا چهار بعد از ظهر با شماره تلفن: 070712041010 در دسترس می باشد. کارمندان اداره شهر توبینگن با شبکه ها بطور مثال: کمک برای خرید یا سازمان های اجتماعی تماس می گیرند. کمک کرونا از طریق ایمیل آدرس زیر نیز قابل دریافت است: corona.soziales@tuebingen.de  .لیست گروه ها، انجمن ها و سازمان هایی که کمک ارائه می دهند هر ساعت به روز می شود. به سؤالات پزشکی هیچ پاسخی داده نمی شود

tun033112

 

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 1.4.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment