روزنامه را در توالت نیندازید

جای دستمال کاغذی های آشپزخانه و کاغذ های روزنامه در توالت نیست. حتی پوشک ها و دستمال های ضد عفونی کننده نباید در توالت انداخته شوند. طبق گفته وزارت محیط زیست بادن-وورتمبرگ تمام اینها باید در سطل آشغال انداخته شوند. زیرا کاغذ توالت مرطوب قابلیت حل شوندگی در آب را دارد اما دستمال کاغذی های آشپزخانه، کاغذ های روزنامه، دستمال های ضد عفونی کننده و پوشک ها این قابلیت را ندارند و در آب حل نمی شوند. آنها سبب مسدود شدن لوله تخلیه توالت، سیستم فاضلاب  و پمپ های تصفیه خانه فاضلاب می شوند

tun032903

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald, 24.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment