در صورت ضرر دیدن بخاطر وجود ویروس کرونا، پرداخت کمک هزینه کودک آسانتر است

دولت از خانواده هایی که به دلیل بحران کرونا درآمد کمتری دارند پشتیبانی می کند. این والدین می توانند برای کودکان تا 25 سال که در خانه خود زندگی می کنند و برای آنها کمک هزینه کودک دریافت می کنند ، کمک مالی اضافی دریافت کنند: کمک هزینه کودک (KiZ) تا 185 یورو برای هر کودک. از اول آپریل فقط درآمد ماه های گذشته ( کمتر از شش ماه ) برای محاسبه تعیین کننده است. اطلاعات دقیق در وب سایت www.notfall-kiz.de در دسترس است. والدین می توانند از طریق www.arbeitsagentur.de این راKiZ -Lotse بررسی کنند که اینکه آیا حق هزینه تکمیلی کودک را دارند. این درخواست می توان به صورت آنلاین انجام داد.

tun032704

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Rahima Abdalhafid, 28.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment