خشونت خانگی

کمک در برابر خشونت علیه زنان. محدودیت بیرون رفتن بخاطر ویروس کرونا باعث بوجود آمدن استرس می شود. این به ویژه زمانی که مردم در فضای کوچک زندگی می کنند صدق می کند. نگرانی در مورد سلامتی و یا شغل نیز می تواند منجر به پرخاشگری شود. بیشتر زنان از خشونت رنج میبرند. طبق گزارش های سازمان حقوقی زنان در چین در جریان بحران کرونا سه برابر بیشتر خشونت های خانگی علیه زنان گزارش شده است. زنانی که توسط شریک زندگی شان مورد تهدید یا ضرب و شتم قرار می گیرند از کجا می توانند کمک دریافت کنند؟  در شرایط حاد می توانند به پلیس با شماره تلفن 110 تماس بگیرند. مرکز مداخله مشاوره و پشتیبانی خشونت علیه زنان را در شماره تلفن: 07071760706 و ایمیل آدرس زیر ارائه می دهد: .Fhfintervention.tue@t-online.deهر روز هفته 24 ساعته کمک ها و تماس های رایگان راجع به خشونت علیه زنان در دسترس است. تلفن: 08000116016. وزارت امور خانواده فدرال این پیشنهاد را هفت سال پیش معرفی کرده بود.

tun032414

 

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment