بارداری و کرونا

 زنان باردار نسبت به دیگران در معرض خطر بیماری کرونا قرار ندارند. این یافته های از دانش فعلی است. هیچ مدرکی مبنی بر خطر بیشتر سقط جنین وجود ندارد. همچنان هیچ نوع  گزارشی درمورد اینکه زنان باردار ویروس را به نوزادان خود انتقال میدهند  یا اینکه در هنگام شیردهی قابل انتقال باشد وجود ندارد. این توسط کارشناسان و متخصصان زنان گزارش شده است. زنان باردار مانند سایر افراد باید به بهداشت توجه کنند. اگر یک زن باردار با شخصی که آزمایش تست کرونا او مثبت بوده است یا علائمی مانند تب وسرفه خشک داشته است در تماس باشد، باید به داکترخود(متخصص زنان) مراجعه کند. همچنان این در مورد زنان باردار که آزمایش ویروس کرونا مثبت دارند صدق می کند. داکتر به شما خواهد گفت چه کاری انجام دهید. اطلاعات بیشتر در

www.dggg.de

tun032004

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.3.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment