(WHO)فیلم های توضیحی توسط

سازمان جهانی صحت کانالی در یوتیوب دارد که از آن طریق ویدیوهای زیادی بخش میشود. از جمله ویدیوهای کوتاه توضیحاتی راجع به اینکه چگونه می توانید خود را در برابر ویروس کرونا محافظت کنید:

www.youtube.com/watch?time-continue=159&v=mov1aBVYKGA&feature=emb-title

ویدیوی مهم دیگر در مورد پیدایش ویروس کرونای جدید است. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این فیلم مشخصا از ۳۱ ماه جنوری است که بعد از آن بعضی موارد تغیر یا توسعه کرده است:

www.youtube.com/watch?time-continue=159&v=mOV1aBVYKGA&feature=emb-title

در وبسایت رسمی سازمان جهانی صحت می توانید اطلاعات موثقی در مورد تحولات و توسعه ویروس کرونا به عنوان مثال: گزارشات از وضعیت جهانی، اخبار شیوع این بیماری، توصیه های سفر، موضوعات مربوط به این بیماری و سایر موارد دیگر را پیدا کنید:

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

tun031808

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

Related posts

Leave a Comment