ويروس كرونا: مدارس و مهدكودكها تعطيل است

ويروس كرونا: مدارس و مهدكودكها تعطيل است
پاتوژن کرونا ٤٣ نفر را در منطقه توبینگن تا ١٤ مارس سال ٢٠٢٠ آلوده کرده است و متأسفانه اين آمار هر روز رو به افزايش است. حدود ٢١٥٠٠٠ نفر در این منطقه زندگی می کنند. موضوع فوق در حال حاضر  به جهت جلوگيرى يا تأخير از آلوده شدن افراد ديگر  به اين ويروس از اهميت ويژه اى برخوردار است. این امر در شرایطی بهتر انجام می شود که افراد تا حد ممکن با یکدیگر ارتباط کمتری داشته باشند. شعار این است: فقط كارهايى را که کاملاً ضروری است انجام دهید. به همین دلیل است که ایالت بادن-وورتمبرگ، مانند سایر ایالت های فدرال، تصمیم گرفته است که یکسری اقدامات مهم انجام دهد. به ويژه خانواده ها از این رو که همه مهد کودک ها و مدارس از سه شنبه، ١٧ مارس تا ١٩ آوریل تعطیل هستند، تحت تأثیر قرار می گیرند.  در صورت امکان از مراجعه به بیمارستان ها خودداری کنید. برگزارکنندگان مجبورند بسیاری از رویدادهای عمومی را لغو کنند.  انجمن حمایت كننده از فروشگاه تافل توبينگن نیز  به اين موضوع واکنش نشان داده و فوراً اين فروشگاه را تعطيل كرده است. همسایگان باید تا حد امکان به یکدیگر کمک کنند

Related posts

Leave a Comment