اخبار الکترونیکی ما به زبان عربی و دری مورد تقاضا است

اخبار الکترونیکی ما به زبان عربی و دری مورد تقاضا است

چه کسی به نیش کنه علاقه دارد؟ این موضوع در سال ٢٠١٩ در خبرنامه الکترونیکی اخبار بین المللی تونيوز درصدر جدول قرار گرفت. اما فقط در نسخه های عربی و زبان دری. ما اخبار الکترونیکی را گزارش های کوتاه درمورد یک موضوع مینامیم. نسخه های مختلف زبان به طور جداگانه در بستر آنلاین ما: www.tunewsinternational.com

در دسترس هستند. ما می توانیم ببینیم که توسط چه تعداد از افراد و با چه زبانی مشاهده شده است. نتیجه برای سال ٢٠١٩ مشخص است که: در حدود ٣٠٠٠ نفر از  كسانى كه به زبان انگلیسی، عربی و دری (فارسی) صحبت مى كنند به موضوع انگل های خون آشام یا همان کنه علاقه داشتند. این پیام به زبان آلمانی فقط حدود ٣٠ بازدید کننده داشت.

Foto: Mostafa Elyasian

Related posts

Leave a Comment