حساب بانکی رایگان – پناهندگان و افراد بی خانمان از نظر قانونی حق

پناهندگان و افراد بی خانمان از نظر قانونی حق داشتن یک حساب بانکی را دارند. با این حال، بیشتر بانک ها برای افتتاح حساب هزینه های بالایی را دریافت می کنند– بعضی اوقات بیش از 200 یورو در سال. این نتیجه یک مطالعه جدید توسط Stiftung Warentest است. دو بانک وجود دارند که یک حساب جاری اصلی رایگان ارائه می دهند: یک بانک محلی در کارلسروهه و یک بانک در توبینگن به نام Sparda Bank Baden-Württemberg. برای اطلاعات بیشتر: https://www.test.de/Basiskonten-im-Test-4936098-0/

Related posts

Leave a Comment