امید به زندگی بالا – ها تقریباً پنج سال کمتر به زندگی

 

آلمانی ها بسیار طولانی تر از آنچه فکر می کنند زندگی می کنند. طبق نظرسنجی انجمن بیمه آلمان (GDV) ، آلمانی ها تقریباً پنج سال کمتر به زندگی امید دارند. مهمتر از همه، جوانترها برای تعیین طول عمر آماری خود مشکل دارند. افراد مسن، عمر متوسط خود را به درستی تخمین می زنند. به طور میانگین اکثر افراد فکر می کنند متوسط سن حدود 83 سال است. طبق این مطالعه عمر متوسط واقعی در حدود 88 سال است.

 

 

Related posts

Leave a Comment