حمایت قانونی از مادر

حمایت مادر، خانم های باردار و طفل در دوره حاملگی و شیردهی را حمایت می کند. این امر برای تمام خانم هایی که کار نیمه وقت یا قرارداد کار تمام وقت یا در دوره کارآموزی (آوسبیلدونگ) هستند قابل اعتبار است. پس از تولد خانم ها برای تولد طبیعی 8 هفته و برای زایمان زودرس یا دوقلو یا سه قولو 12 هفته ممنوعیت کار دارند. قبل از تولد اجازه دارند 6 هفته مرخصی مریضی بگیرند. در هر دو مورد بیمه درمانی کمک هزینه زایمان را پرداخت می کند. بهتر است در مورد بارداری تان هر چه زودتر به کارفرمای تان اطلاع بدهید. اطلاعات بیشتر در زمینه در سایت ذیل وجود دارد:

Related posts

Leave a Comment