برای نیش زدگی کنه چه کاری انجام دهی

در ماه های تابستان غالباً در جنگل و مراتع مرتفع کنه وجود دارد. اینها حیوانات بسیار کوچکی هستند که مانند پشه ها از خون انسان ها و حیواناتی که آنها را نیش می زنند تغذیه می کنند. اما آنها مدت طولانی در پوست باقی می مانند. کنه ها می توانند بیماری های خطرناکی را منتقل کنند. اگر در جنگل یا علفزار بوده اید باید بعد از آن بدن تان را بخاطر وجود کنه کاملاً بازرسی کنید. آنها بیشتر جاهایی مثل: پشت زانوها، زیر بغل یا ناحیه کشاله ران را دوست دارند. اگر از پوست تان کنه ای پیدا کرده اید که شما را نیش زده است باید خیلی با احتیاط آنرا بدون له شدن بیرون بکشید. بهتر است اینکار را با موچین انجام دهید. اگر جای نیش زدگی عفونت کرده باید بلافاصله به دکتر مراجعه نمایید.

Related posts

Leave a Comment