بازگشت کالا از اینترنت

قوانین مختلف برای بازگشت محصولات خریداری شده از اينترنت نسبت به بازگشت کالای خریداری شده از فروشگاه فرق میکند طبق معمول محصول خریداری شده از فروشگاه الا ۱۴ روز امكان

Related posts

Leave a Comment