آیا آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟

از آدمولا آتونجی

 

قاره آفریقا فقیر نیست، اما ثروت آن به سرقت برده شده است. اغلب در طول گفتگوها مردمانی هستند که میگویند: برگرد به کشور فقیر خود، و اکثراً با یک جمله آفریقا یک قاره فقیر است گفتگو را پایان می دهند. بطور مشابه این بیانیه هر سال توسط هزاران عکس و تصویر در داستان های روزنامه ها و تماس های خیریه تکرار شده است طوری که این داستان صادقانه و حقیقی بنظر میرسد. اگر مردم از غرب اینگونه اخبار را بخوانند و یا از طریق رسانه های تلویزیونی تماشا کنند فرضیه و داستان های منفی راجع به آفریقا تأیید شده که در تمام طول زندگی راجع به آن شنیده اند.

به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که آیا آفریقا واقعاً یک قاره فقیر است؟

آفریقا غنی است، اما ثروت آن توسط کسانی که ادعا می کنند به این قاره کمک می کنند سرقت می شود. با بسیاری کم استثناء کشورهای آفریقایی دارای منابع غنی و دموکراتی خراب، توسعه اقتصادی ضعیف و خراب هستند. نام “آفریقا” از نظر بسیاری از دانشمندان به عنوان یک کلمه است که توسط آن فنیقی ها، یونانی ها و رومی ها باهم متصل محسوب می شوند. بعضی از کلمات مهم نیز حاوی کلمه مصر (افرو-گیا) به معنی “کشور مادر” کلمه یونانی آفریکا به معنی “بدون سرد” است و واژه لاتین آپریکا به معنی “آفتابی” است. آفریقا یک قاره غنی است. در این کشور کشاورز، جنگل داری، ماهیگیری و معادن نیز وجود دارد. این قاره مملو از منابع نفت و منابع غنی است که موقعیت استراتژیک دارد. بر اساس تحقیقات، سریع ترین منطقه روبه رشد در جهان برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این حدود 30% از ثروت معدنی باقیمانده در جهان است. بیش از 40 کشور مختلف در آفریقا با حدود 2000 زبان زندگی می کنند. کشورهای جنوب صحرایی آفریقا دارای شش کشوری است که از سریع ترین اقتصاد های در حال رشد در جهان است. در شمال آفریقا ذخایر نفت و گاز وجود دارد.

نایجریا سیزدهمین کشور تولید کننده نفت در جهان است. در صحرا منابع مهم استراتژیک، مانند اورانیوم، طلا، مس و عناصر خاکی کمیاب فراوان وجود دارد، اما زیر ساخت های آن و رشد اقتصادی آن تحت تأثیر فساد، مدیریت ضعیف، و مقررات دولتی ناکارآمد قرار دارند. جریان های غیر مجاز مالی و حرکات غیر قابل کنترول مالی از آفریقا به کشور های دیگر عادی هستند. این باعث نابودی توسعه و اقتصاد آفریقا میشود. چنین اقدامات قانونی، توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی را مختل می کند. به جای سرمایه گذاری و در آمد در بهبود زیر ساخت ها، بهداشت و آموزش، نخبگان سیاسی هستند که اغلب عملیات ترکیب با سرمایه گذاران بین المللی برای بدست آوردن در آمد حاصل از مواد معدنی و ثروت نفت از این قاره و خود غنی سازی با آن به ضرر آفریقایی عادی است. مشکل قاره آفریقا حکومت های فاسد که رهبران آن در کشور های خارجی هستند که از این قاره با منابع و ثروت آن سؤاستفاده کرده اند و همچنین به بهره برداری متعهد هستند. در مقایسه با چیزی که از آفریقا به سرقت رفته است این کشور ها کمک بسیار کمی را ارائه می دهند.

نتیجه گیری: آفریقا فقیر نیست، اما ثروت آن به سرقت رفته است. بنابر این : اگر به قاره آفریقا کمکی صورت میگیرد، باید تمام ثروت غارت شده آن بازگردانده شود. این باید به عنوان یک شکل از استرداد و توزیع مجدد علاوه بر در نظر گرفتن سیستم کنترول باید برای توزیع مجدد ثروت از ثروتمندان به فقرا، در جوامع فرد از طریق اشتغال، مکتب، سرک ها، شفاخانه ها و بسیاری زیربناهای دیگر که اجازه میدهد ایجاد کنند که از یکی از آنها تمام جمعیت میتوانند سود ببرند. اگر موفقیت آمیز باشد، فقط تعداد کمی از آفریقایی ها کشورهای خود را ترک خواهند کرد.

Related posts

Leave a Comment